EYE Anaokulu Programımız

“Kapasite Geliştirme Programı” ile standart eğitim vermenin ötesinde çocukları sahip oldukları kapasitede en üst düzeye çıkarmak hedeflenmiştir. “Hiçbir çocuk diğeri ile aynı değildir.” “Her çocuk başarabilir”. “Her çocuk fark yaratabilir.” Temel felsefesini merkeze alarak her çocuğun bulunduğu gelişim düzeyi standardizasyonu yapılmış ölçeklerle doğru olarak tespit edilerek eğitim programlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Böylece, dünyadaki değişim ve dönüşümleri anlayabilen, geniş vizyona  sahip, 21.yüzyılın fark yaratan mutlu bireylerinin yetiştirilmesi mümkün olabilecektir.

Çocuk merkezli: Çocukların etkinliklere aktif katılması, seçimler yapabileceği, sorgulayabileceği, düşüncelerini deneyimleyebileceği ve düşüncelerini rahatça ifade edebileceği ortamlar sağlanır.

Oyun merkezli: Çocuğun dili oyundur bundan yola çıkarak tüm etkinlikler oyunla deneyimlenir. Çocuklar oyun oynarken zihin, beden ve ruhlarını bütünü ile dahil ettikleri doğal bir akışta olduklarından, en iyi öğrenmeyle bu süreç içinde olmaktadır.

Tekrara dayalı: Süreç içinde ele alınan kazanım ve göstergeler ile kavramların, farklı temalarda, farklı etkinlikler yoluyla tekrar tekrar ele alınarak pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması hedeflenmiştir.

Çok yönlü: Tüm gelişim ve zeka alanlarını destekleyicidir. Farklı öğrenme biçimlerinden yola çıkarak etkinlikler kinestetik, görsel ve işitsel öğrenmeleri destekleyici şekilde  planlanmıştır.

Merak ve keşif: Programda öğrenmeye merak uyandırmak, çocuğun doğasında var olan merak duygusunu ortaya çıkaracak ortamlar ve durumlar yaratılması çok önemlidir. Bu nedenle program çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder. Böylece ezbere dayalı öğrenme değil, ezber bozan, anlamlı öğrenmeler gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Pozitif motivasyon: Programda, her çocuk başarabilir ilkesinden yola çıkarak, onların başarma duygusunu pekiştirecek öğrenme süreçleri planlanmıştır. Bu süreçte öğretmenler, onları olumlu pekiştireçler vererek yeni öğrenmeler için motive eder. Çocuğun öğrenme sürecinde eğlenmesi ve başarı duygusuyla mutlu olması onu yeni öğrenmelere motive ederken öğrenme hızını da arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar mutlu olan bireylerin daha hızlı öğrendiğini göstermektedir.

Öğrenme ortamı: Öğrenme ortamları çocukların merak duygularını uyandıracak şekilde proje ve alt temalara bağlı olarak hazırlanır ve çocukların deneyimleme yapabilmeleri, öğrenmelerini ve öğrendiklerini pekiştirmelerini destekleyici şekilde düzenlenmiştir.

“En”Sorular: Çocukların yaratıcılığını, düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik açık uçlu sorulara yer verilir. Düşünebilen, düşündüğünü söyleyebilen, sorgulayabilen nesiller yetiştirmek hedeflenir.

Kültürel ve evrensel değerler: Program, çocuğun içinde yaşadığı toplumu ve diğer kültürleri tanıması, kültürel ve evrensel değerleri benimsemesini, farklılıklara saygı duymasını ve deneyimler kazanmalarını teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir.

Düşünebilen nesiller: Bir konu üzerinde araştıran, düşünen, düşündüğünü üreten ve bilgi olarak aktaran nesiller yetiştirmek temeldir.

Öğretmenin rolü: Öğretmen, çocukların, merak duygularını uyandıracak ortamları hazırlayarak, onları öğrenmeye, keşfetmeye  motive eden ve onları keşfetme sürecinde destek olan kişidir.