EYE Anaokulu İngilizce Programımız

ERKEN YAŞTA EĞİTİM ANAOKULU İNGİLİZCE METODOLOJİSİ

ÇOCUKLAR KOLAYCA İNGİLİZCE ÖĞRENİYORLAR
Okulumuz, çocukların kolayca İngilizce öğrenmesine yardımcı olan korumacı, hoş ve ilham veren bir ortam yaratma konsepti ile planlanmıştır.

PROGRAMIN BAŞARISININ SIRRI NEDİR?
Eşsiz ve başarılı metodolojimiz çocukların ana dillerini öğrenmesiyle aynı yolu kullanarak İngilizce öğretiyor. Sınıf içi etkinlikler evde arka plan müziği olarak dinlenen özgün şarkılar ve hikayelerle donatılıyor. Dilin sesi ve ritmi doğal bir şekilde çocuklar oyun oynarken, yemek yerken veya herhangi bir günlük etkinlik esnasında kavratılıyor.

Yenilikçi öğrenme materyallerimiz deneyimli İngilizce dil uzmanlarımız tarafından geliştirilmiştir ve özel eğitimli olumlu pekiştirmeler sunan öğretmenler tarafından öğretilir böylece çocuklar cesaretlenir, kendilerini iyi hissederler ve daha fazla öğrenmek isterler.

Küçük çocuklar için çok sayıda dil öğrenmek daha kolaydır. Sırrı düzenli ve sistematik bir şekilde dile maruz kalmaktır.

NEDEN ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞTA  DAHA İYİ İNGİLİZCE ÖĞRENİR?
Metodolojimiz, küçük çocukların beyninde yetişkinlere göre iki kat fazla sinaps (bağlantı) olduğu anlayışına dayanır. Genç beyin bu bağlantıları kullanır ya da kaybeder. Ana okulu yılları, bir çocuğun ikinci hatta üçüncü dil öğrenmesi için ideal zamandır. Beynin esnekliği veya yeni bağlantı kurma yeteneği, öğrenmek için uygun ve isteklidir çünkü, 7 yaşına kadar çocuklarda ikinci bir dil kazanmak için biyolojik bir hazırlık vardır .

İngilizce’yi çocuklar anadillerini nasıl öğrendiyse o yolla; olumlu pekiştirme ve sürekli duyduğunu tekrarlamaya dayanan eşsiz metod ile öğretir. Eğitmenlerimiz, bu öğrenmeyi kolay ve eğlenceli yapmak için  , ingilizce yetkinlikerinin yanında , eğlenme ve öğrenmeye motive eden bir yöntem kullanabilmeleri açısından ,  eğitime katılmış ve başarılı olarak sertifika almış eğitmenlerdir.

Biz biliyoruz ki eğlence ve yaratıcılık  öğrenme aşkı getiriyor,olumlu güdüleme özgüveni artırıyor.Bu nedenle ingilizce öğretmenlerimiz rehberliğiyle, İngilizce öğrenmek, onlara yalnızca yaşamları boyunca yardımcı olacak bir şey değil aynı zamanda sevgiyle anacakları güzel hatıralar bırakacak olan tatlı bir deneyim oluyor.

ÇOCUKLAR  ÖĞRENMEYE  MOTİVE EDİLİYOR
EYE ingilizce öğretme yöntemi, çocukların eşsiz öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurur. Oyunlar, hareketler, müzik ve dolu dolu eğlence çocukların doğal öğrenme aşkını ve dili öğrenme eğilimlerini maksimize eder.Programlarımız bu bilinçle Dil bilimciler ve Pedagoglar eşliğinde özenle yazılmıştır.

OLUMLU PEKİŞTİRMEYLE KENDİNDEN EMİN ÇOCUKLAR
Çocuğunuz ilk kelimesini söylediğinde, sevincinizi gösterdiniz; bu olumlu geri dönüş çocuğunuzun bu kelimeyi söylemeye devam etmesi ve yeni kelimeler öğrenmesi konusunda cesaretlendirdi. EY yöntemiyle, çocuklar ana dillerini öğrendikleri gibi, olumlu pekiştirme ile aynı şekilde öğreniyorlar. EY öğretmenleri bu olumlu pekiştirmeyi sınıfta sağlıyorlar. Başarı hissi, daha fazla başarı getiren motivasyonu beraberinde getiriyor

ANAOKULU İNGİLİZCE PROGRAMLARI

 • SWEET EYES: Yarım gün programıdır / ingilizce dersi haftada  14 ders saattir.
 • CURIOUS EYES: Çift öğretmenli tam gün  ingilizce programıdır .
 • BRIGHT EYES: Çift öğretmenli tam gün  ingilizce programıdır
 • SHARP EYES: Tam gün programıdır / İngilizce dersi haftada 20 saattir.

İNGİLİZCE DERS ÇEŞİTLİLİĞİ

MATHEMATICS: EYE Ana Okulu matematik programı İNGİLİZCE olarak oyunlar, hareketler ve müziklerle sağlam bir matematik temeli oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Oyunlar sayesinde çocuklar anlamaya başlamalarını sağlayan araştırma, pratik yapma ile becerilerini geliştirip tekrarlayabilecekler. Oyunla öğrenmek, çocuğa otonomi hissi verir ve öz saygıyı artırır.

Çocuklar;

 •  Matematiksel düşünmeyi geliştirme ve  matematiksel  kavramayı artırma becerilerini geliştirmeyi
 • Problem çözmeyi
 • Matematik terimlerini geliştirmek için sağlam materyaller kullanmayı
 • Şekilleri, sıralamaları, ölçümleri anlamak için stratejiler geliştirmeyi öğrenirler
 • Özel olarak tasarlanmış, keyifli ve yaratıcı aktiviteleriyle,matematiksel düşünmeyi öğrenir ve özgüven geliştirirler

BİLİM /SCIENCE: Ana Okulu öğrencileri meraklıdır ve sürekli bulundukları ortamı keşfederler. EYE Ana Okulu, bu doğal eğilimi, çocukların yeteneklerini geliştirmeleri, keşif yapmaları ve büyük düşünürler olmaları için özenle büyütür. Ana Okulun’da bilim çocukların doğal meraklılığını geliştirmeleri ve teoriler üretmeleri için onlara fırsat veriyor. Erken yaşta bilim keşfi çocukların, öğrenmenin neredeyse her alanında önemli olan becerilerini, tutumlarını ve düşünme yollarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu sınıf tecrübelerinden, çocuklar doğal dünyayı daha iyi anlayabilir ve onun değerini daha iyi bilebilirler.

Bizler çocuklara güvenir ve destekleyici bir eğitim ortamında gerçekleştirilen basit ve yeniden üretilebilir deneyimler sağlarız, böylelikle çocukların temel bilimsel ilke ve kurallara bağlı kalarak, problem çözme becerileri gelişir.

Çocuklar araştırmaya bayılır! Bu program ,ekoloji ve doğa konusunda farkındalık ve saygı duymada çocuğa destek olur. Bilim dersi çok ciddi İNGİLİZCE kalıp ve kelime öğreterek ingilizceyi hayatın içine dahil eder.

ENGLISH IN ACTION: “Aktif bir Vücut Öğrenen bir Vücuttur.” Fitness EYE Ana Okulu programının ayrılmaz bir parçasıdır. Motor becerileri, koordinasyon, esneklik, denge, güç ve vücut kontrolünün yanısıra fitness programımız çocuklara hayatları boyunca sürecek sağlıklı alışkanlıklar da öğretiyor.

Fitness, küçük çocukların ilham veren ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturması için çeşitli hareketlerle ikinci dil öğrenmeyi bir araya getiren benzersiz EYE programıyla öğrenilir, Hazır ol, Harekete Geç! Program, dil öğrenimini sağlamak için danstan, yogadan, dövüş sanatlarından, tiyatrodan ve pilatesten teknikler kullanarak esnekliği, vücut gücünü, dengeyi ve gevşemeyi geliştirir.

“Hazır ol Harekete Geç”in temel inancı “aktif vücut öğrenen vücuttur”. Bu hem doğru hareketi hem de dil tekniklerini birlikte öğretmek için kullanılan bir sinerjidir. Bu yolla, çocuklar yalnızca gelişen fitness ve sağlıktan faydalanmazlar aynı zamanda hareket kullanımından dolayı konvensiyonel öğretme yöntemlerinden daha çok anlaşıldığı ve tutulduğu için yeni bir dil öğrenirler.

Program esnasında , çocuklar muazzam fiziksel ve faydaları olan etkinliklere katılıyorlar:

“Egzersiz çocukların sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmasına yardımcı oluyor.”

 • Düzenli fiziksel aktivite güçlü, sağlıklı kasların, kemiklerin ve eklemlerin oluşmasına ve kalıcı olmasına yardımcı oluyor.
 • Egzersiz, kişiler arası becerilerin gelişimine yardımcı oluyor
 • Araştırma egzersizin akademik performansı artırdığını gösteriyor
 • Düzenli fiziksel aktivitelerde bulunmak kronik hastalıkların gelişmesini önler veya geciktirir
 • Anksiyete belirtileri daha az olan aktif çocuklar, daha çok özsaygı ve daha iyi bir öz imaja sahiptir

ENGLISH WITH  MUSIC: Çok dil programımız çocuk gelişimde bir çok alanı destekler ve çok algılı öğrenme için zemin hazırlar. Müfredatımız, çocukların erken yaşta daha fazla dil öğrenmesi gerçeğine dayanır, gelişim yıllarında beyinlerine daha fazla algı almaları önemlidir. Ve beyin algısı insan doğasının karışıklığından dolayı muazzamdır.

Program, çocukların engin bilgisini genişletirken yabancı dilde şarkı söyleyip dans etmesini teşvik eden bir programdır. Program dili, görsel, işitsel ve devin duyumla ilişkili etkinliklerle öğretir. İlk olarak, çocuklar bir dilde şarkı öğrenir ve dans ederler. Sonrasında, native birisinin söylediği şarkıdan anahtar kelimelerle tanışırlar. Kelimenin nasıl yazıldığını GÖRÜRLER ve nasıl telaffuz edildiğini DUYARLAR. Bu anahtar kelimeleri kullanarak oynanan oyunlar ve etkinlikler öğrenmeyi pekiştirir.

SANAT / ART: Sanat- Hayal gücünü dışarı vurma…

Sanat ve zanaat aracılığıyla, EYE Ana Okulu öğrencileri öğrendikleri ingilizce kalıpları kelimeleri görsele dönüştürerek farklı duyu organlarına hitap ederek pekiştirirler.

Zanaat ve ana okulunda sağlanan çeşitli sanat materyalleri her yaşın gelişimsel ihtiyaçlarını artırmak için özenle seçilir. Sanat etkinlikleri ve dersleri, çocukların çalışmasına ilham vermek için her yaşa uygun temalar sunarak ana okulunun ruhunu yansıtıyor. Zorluk seviyesinin yükseldiği yıllar boyunca temalar tekrar edilerek helezonik öğrenme uygulanır.

HİKAYE ANLATIMI / STORY TELLING: Öğrencilerin kelime haznesini ,dinleme alışkanlıklarını geliştirir,yaratıcılık ve hayal güçlerini artırır, sosyal becerilerini aktive eder. Çocuklar kendilerini ifade etme ve toplum önünde konuşma yeteneklerini geliştirerek özgüvenlerini artırırlar. İngilizce konuşma becerilerini ve ingilizce kullanım etkinliklerini geliştirirler.

ANA İNGİLİZCE DERSİ: Öğrencilerin ana dili öğrenme mantığı ile ingilizce öğrendiği ana ingilizce dersidir. Diğer programlar, ana İngilizce dersinin paralelinde farklı etkinlikler, kalıplar, oyunlar, aktiviteler ile öğrenmeyi pekiştirecek şekilde planlanmıştır.